Giới Thiệu

 

Đây là nơi cung cấp các khoản Vay Tiền Khẩn Cấp!

Vay Tiền hay Tài chính khẩn cấp là loại hình vay tiền với số lượng ít trong thời gian ngắn

Có 2 khoản vay:

  1. Khoản vay từ 5.000.000đ đến 30.000.000đ cho vay theo kỳ, mỗi kỳ 15 ngày, tối đa 4 kỳ.
  2. Khoản vay từ 31.000.000đ đến 2.000.000.000đ trong thời hạn tối đa 90 ngày

Nếu sử dụng đúng cách một khoản Vay Tiền  có thể sẽ là công cụ tuyệt vời để hỗ trợ tài chính khi cần trong một khoảng thời gian mà cơ hội xuất hiện.

Khi lựa chọn Vay Tiền có 2 điều quan trọng mà bạn cần lưu ý:

Điều 1: Chọn một công ty nghiêm túc nhất có trách nhiệm đối với công việc cho vay.

Điều 2: Điều này cũng quan trọng. Đó là phải đảm bảo rằng bạn sử dụng khoản vay đó có trách nhiệm.

0934.115.115