HCNS_Bài 53_HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP FILE QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ PHÉP NĂM THEO THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ
Cho các bạn hiểu hơn và cũng có như là. có một cái cái nhìn nó rộng hơn về những. cái quy định từ những cái công ty khác. nhau các bạn nhắc công t

HCNS_Bài 53_HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP FILE QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ PHÉP NĂM THEO THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ

Cho các bạn hiểu hơn và cũng có như là. có một cái cái nhìn nó rộng hơn về những. cái quy định từ những cái công ty khác. nhau các bạn nhắc công ty ABC thì có quy. định về nghề ngày phép như sau đây là. đối với theo quy định cũng như theo quy. định đó là đối với nhân viên chính thức. thì trong một năm làm việc đủ thì sẽ. được hưởng 12 ngày phép và cứ đủ 5 năm. làm việc thì sẽ thêm về phép thâm niên. và nhỏ đối với nhân viên mới thì ví dụ. nhân viên mới và từ ngày mùng 1 đến ngày. 15 của tháng thì sẽ được tính tròn làm. một phép vào tháng đấy vang từ ngày 16. đến ngày 25 thì sẽ được 0,5 Thôi vào. vàng từ ngày 26 đến ngày cuối tháng thì. sẽ không được phép. thay đổi nhân viên thôi việc. cho ngày thu việc mà thuốc việc từng. ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 thì sẽ không. được phép trong tháng đấy thôi việc từ. ngày mùng 6 đến ngày 15 thì sẽ thường.

Không 15 phút và thôi việc từ ngày 16. giờ đi thì sẽ được đến cuối tháng thì sẽ. khởi như một phép được cái thứ tự làm. tròn phép thâm niên ý thì cái số phép. thâm niên sẽ tự thanh niên thực tế trong. năm ít thì sẽ chia cho 12 và nhân mới. với thời gian làm việc thực tế trong năm. bạn nếu như mà cày để kết quả mà nó lớn. mà bằng 0,5 thì sẽ làm tròn lên mụt và. béthuốc 0,5 thì sẽ làm sao bằng không. tình trạng làm việc từ tình trạng làm. việc sẽ chia ra có là tình trạng làm. việc chính thức này thu việc. Em thử việc và thu việc lạnh. anh đi qua vì cái file trong dõi nghề. nghỉ phép thì cái file này cũng có các. cách thông tin cơ bản về mình. em freeship cho các bạn nhìn cho dễ nhé. cái thông tin cơ bản như là số thứ tự. này bạn nhân viên họ tên bộ phận này. ngày vào công ty ngày vào chính thức. tình trạng tính phết này tình trạng tình.

Phép thì liên quan đến cái việc mà là. quả cắt cỏ cây thông tin là thời gian. từng phép đến ngày tình trạng làm việc. và ngày hiệu lực thu việc và phép năng. lực hưởng có phép được hưởng trong năm. này thuộc F5 đã nghỉ và tổng số khách. hàng còn lại và bên này là cái dữ liệu. theo dõi phép của từng tháng người lao. động đã nghỉ việc ạ Mình sẽ lấy ví dụ. cho các bạn xem ở năm 2020 thì công ty. này có dữ liệu như sau. Ừ cái cục tình phép nhá Đây là cái thông. tin chúng ta có thể lấy ở về dữ liệu. nhân sự này cô có cuộc tình phép ấy thì. là họ sẽ tính đến từ đây là ví dụ tính. đến ngày hôm nay thì phép được bao nhiêu. luôn tình trạng làm việc tình trạng làm. việc thì sẽ căn cứ theo cái đẹp. chị sẽ căn cứ từ ngày vào chính thức và. ngày tính phép nếu như mà cái ngày vào. chính thức này mà lớn hơn cái ngày ngày. theo điều mà mình tí Phét đấy thì nó sẽ.

Là trường hợp chị ạ Nó sẽ là cái trường. hợp Kangnam kết quả chủ nhật thử việc. của bạn thì cứ trường hợp này đang ở thử. việc còn nếu như cái trường hợp mà cái. ngày hoàn chính thức mà bé thu hoặc bằng. cái ngày tính pháp đến ngày này và cái. ngày hiệu lực cho việc rỗng thì coi như. cái trung học màn hình chính thức còn. cái trường hợp còn lại thì là thôi việc. không ạ ạ. du lịch cho phép được hưởng số phép được. hưởng thì để làm cái công thức mà thời. gian thì cũng khác Nếu mình nhìn qua thì. các bạn nó sẽ thấy khá là dài Tuy nhiên. thì khi mà làm công chức này thì mình sẽ. chia ra từng cái phần 1 chia ra từng cái. bài toán nhỏ để chúng ta có thể dễ dàng. giải quyết và sau đấy thì chúng ta chỉ. việc lại thôi Lát nữa ở phần giải thích. công thức thì mình sẽ giải thích chi. tiết hơn cho các bạn đây là cái cục phép.

Được cửa với tổng số phép năm Tầm Chủ. phép năm đã nghỉ thì tính bằng săn của. cái xấu ngày phép nghỉ từ tháng 1 đến. tháng 12 này. có tổng số biết năng còn lại thì chính. bằng cái số phép đo mạch cửa và trừ cho. cái số phép năm đã nhỉ các bạn nhá Ok. đấy là cái nụ do cái file cái cái nội. dung cơ bản của cái file theo dõi nghỉ. phép thì để tìm hiểu về cái công Chúc. cái công thức tính Loan cái phép năng. lực hưởng theo cái thời gian thực tế làm. việc tại thời điểm mà tại cái ngay mà. chúng ta một tiếng phép ấy thì tính như. thế nào chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái. phần giải quyết công thức các bạn nhắc. ý kiến mình sẽ ở cái phần giải thích. công thức thì đầu tiên mình sẽ nói lại. cái bố cục của cái file này phần thông. tin nhân viên thì mình không nói lại nữa. Cái quan trọng nhất của mình đấy là vẫn. để thông tin ngày và công ty vào ngày.

Vào chính thức của tính nhân tiên đấy. thích thứ hai đấy là cái tình trạng từng. phép tình trạng từ trước đến nay mình. nhe tính tiền phép thì tính pháp lý ngày. rất là chúng ta sẽ để người ta đây luôn. tính phép đến ngày hôm nay luôn các bạn. nhá tình trạng làm việc tình trạng làm. việc đây sẽ có 3 trường hợp như lúc nãy. ở Quy định về nghỉ phép đấy là hình thức. thôi việc bận việc chi cái tình trạng. này sẽ làm như thế nào để ở biết được là. thường là hình thức thôi việc hay là thử. việc chúng ta sẽ căn cứ vào kỳ diệu. chúng ta sẽ căn cứ vào cái ngày chính. thức và đi so sánh với cái ngày tôi đây. này. ở trong cái trường hợp mà kính này vào. chính thức mà nó lớn hơn cái ngày vào. cái nhà mình Cái hiện tại của bạn từ đây. này thì chắc rằng trong lúc đấy đang là. thử việc đúng ạ Cái trường hợp mà kính. ngày vào chính thức chị ạ.

Em nói nhỏ không Thế này tôi đây nhỏ hơn. hoặc bằng các bạn nhé và cái này hiệu. thu việc này nó bằng rỗng thì nó là. chính thức còn cái trường hợp còn lại. loài thuộc việc các bạn nhé kiểu đêm. mình có hai la lên cái trường hợp nào là. Thu việc khi mà chúng ta khi mà nóng ảnh. lên cho việc một phát thì nó sẽ hai gam. màu đỏ và cái cho một thử việc thì sẽ là. highlight màu xanh để trong những trường. hợp này để chúng ta có thể nhận biết dễ. thôi. á Đối với các trường hợp mà có Thôi vị. trong Thái thì nhờ để tính để muốn biết. là cái số phép khi mà còn thu việc hoặc. được họ có tổng bao nhiêu ngày Viết thì. chúng ta có thể làm thanh toán đấy thì. chúng ta sẽ nhập tính ngày hiệu lực thôi. Được ngày hiểu được thu việc là ngày bắt. đầu họ nhỉ các bạn nhé tính từ maori. chân đây là 2 cái dữ liệu ngày bắt đầu. của năm và ngày kết của năm cái này làm.

Nghề nghiệp dữ liệu ở đây để chúng ta. lời kẹp thông tin về lắng nữ dữ liệu. chúng ta tính. gì về cái phép nó bình thường thì làm. thế nào để chúng ta tính ra cái phép vẫn. bình thường cái bài toán ở đây mình muốn. chia sẻ với các bạn đây là từ kịch bài. toán là làm thế nào tính năng cứng tổng. số phép năm được hưởng tính đến thời. điểm hiện tại thì chúng ta sẽ chia ra ba. cái phần chính đầu tiên chúng ta sẽ cái. bàn toàn đầu tiên là chúng ta làm thế. nào để tính ra số ngày phép được hưởng. Cho đến thời điểm hiện tại lên mình sửa. lại một chút đến là số ngày tiếp được. hưởng. ưu điểm slime hiện tại quận Nhất thứ hai. là chúng ta sẽ tìm kiếm phép 5 một thửa. trong cả Thế năm 2020 đấy và kẻ thứ ba. đến với chúng ta sẽ tính về cái thời. gian làm việc thực tế trong năm bạn nhé. để chụp Tu là chúng ta sẽ tính kết xù.

Phép thâm niên được thưởng thêm cái thời. gian làm việc tế thì các phép liên gặp. cái này còn cho biết không nên được. hưởng trong cả năm này chút thời gian. làm việc thực tế trong năm và vé số phép. năng lực thưởng theo thời gian làm việc. thực tế trong năm hai cái cột đầu này sẽ. là căn cứ để tính là cái số các thanh. niên được thưởng theo cái thời gian làm. việc thực tế trong năm Cực khi mà chúng. ta đã tính được cái số phép thâm niên. theo với thời gian làm việc thực tế. trong năm mới. Ừ thì chúng ta sẽ kịp số phép một thùng. thì có thời gian trong năm sẽ bằng tỷ số. phép được hưởng từng ấy thời gian điện. thoại cộng thêm về số các thanh niên ta. làm trò các bạn nhé. Ừ Ừ để tính ra được cái phần cái công. kính thức số với năm ảnh hưởng thì mình. có sử dụng các máy hàn chính hàm ăn này. khám mắt nằm đây thằng Nghĩa và hàng.

Cushion có cái hay măng hầm mắt dòng đê. hành gia thì có mà có các bạn lắm rồi. lúc bạn thức hàng ngày thì cá đơn giản. càng mang thì chả việc tháng cùng một. ngày tháng năm mắc thì trả lời cái chị. lấy nhất trong tập giá trị phẩm đây gia. đình và chịu ngày của hàng ngày tháng. năm và Mia trở về năm của kĩ trắng đấy. chứ em có một cái Hàn này kháng năm mới. mọi người cũng khá ít dùng vì hành nghề. chiếu là để kia thôi Hành Quân Sơn lịch. sử dụng để chia khi mà cũng chia để. trang điểm kết quả phần nguyên của một. phép chia các bạn nhé. thực hiện không biết của nó có được dạy. cushion dê tơ và đi ma nữ từ năm rơi từ. là số bị chia và hành vi 50 Nguyên từ là. số bị chia Ví dụ mình lấy ví dụ đấy là. qua rừng của 13,3 ngoại 13 là số bị chia. và 3 lần số Chia tức là 13 chia cho 3. thì nó sẽ để phần nguyên là được sẽ được.

4 phẩy bao nhiêu đấy ạ Cái này thì sẽ có. phần thập phân sau thì nó thì là chỉ cần. nguyên thôi Đấy chị chứ Lát nữa chúng ta. sẽ tìm hiểu là chúng ta sẽ áp dụng hàng. khu rừng này vào đâu nhắc. nhận được tin được chứ không a ta quay. trở lại đầu tiên mình có đầu tiên là. tính ra cái số khe ngày phép năm được. hưởng đến thời gian hiện tại thì chúng. ta để tính là cái số ngày phép năm này. được cử trong đến thời gian hiện tại. chúng ta sẽ tính ra từng phần nhỏ đấy là. đầu tiên chúng ta sẽ tính ra được cái số. tháng làm việc tối đa xong khoảng thời. gian trong một khoảng thời gian các bạn. nhắc số tháng này tương ứng với số phép. tối đa. ở trong một khoảng thời gian từ ngày bắt. đầu đến ngày kết thúc đấy à. Ừ thì chúng ta có 2 trường hợp đấy là. một trường hợp là chính thức và nhiều. trường hợp lại thu việc chúng ta ở cái.

Phần này chúng ta Công thức này chúng ta. sẽ xét cái trục Nếu như mà Đấy là chính. thức thì chúng ta sẽ lấy luôn kể từ từ. tính số tháng giữa thế cục Today với cả. cái ngày gì ạ người vào Tuy nhiên ngày. vào đây chúng ta sẽ xét mắc của ngài vào. là ngày 1 tháng 1 2020 với nhà vào ở. công ty mình ngày và tại thời điểm ở tại. một ngày vào này vì sẽ còn những cái. trường hợp đồng là ngày vào mà nó bé. thua các bạn trước ngày 1 tháng 1 năm. 2020 thì khi có tính khác thì chúng ta. cũng chỉ tính trong thời điểm nhờ 1.120. 200 ạ thì cái mắc cho này đây là chúng. ta để lấy được về giá trị nên bắt đầu. tình phép các bạn nhé. Ô kìa đây chúng ta sẽ lấy ví dụ là. trường hợp mà nó là thôi việc chẳng hạn. thì chúng ta sẽ bằng men của cái y4 thế. là văng của cái này kết thúc là ngày. hiểu được thu việc cho cái ngày bắt. đầu là chúng ta sẽ tìm giá trị mắc giữa.

Ký ngày và công ty và ngày bắt đầu của. năm 1 tháng 1 năm 2020 các bạn nhất sau. đây chúng ta sẽ cộng thêm một cộng thêm. một đời đây trong các trường hợp như. mình nói đây là mình đang tìm kiếm tối. đa số Phép Thuật từ thường trong khoảng. thời gian mình lấy ví dụ ví dụ như ngay. vào làm ngày ở mùng 1 tháng 24 tháng 1. năm 2020 đi và thôi việc từ ngày 31. tháng 8 2000 không hay không thì thực tế. thì thực tế nếu làm việc như chúng ta sẽ. đến man của tháng 8 tháng 1 thì nó chỉ. được cờ cá ngựa. Ừ vậy thôi Tuy nhiên nếu như thực tế họ. làm được 31 tháng 8 thì họ sẽ về được. dìm hàng ông ạ thì chúng ta tính nhà đây. là chúng ta đang tính. có giá trị tối đa của một cái khoảng. thời trong một khoảng thời gian cái số. tháng tối đa các bạn nhắc Tức cười với. số phép tối đa thì chúng ta phải cộng. thêm một ngoại Đấy đấy là cái công thức.

Về tính số phép tối đa trong một khoảng. thời gian từ ngày bắt đầu và kết thúc. thứ hai là chúng ta sẽ tính là cái số. phép mới trong tháng của nhân viên mới. vào được hưởng ứng quay trở lại với quy. định nghỉ phép đối với nhân viên mới đây. nếu nhờ nhân viên mới ra từ ngày 1 đến. ngày 15 thì họ sẽ được cử một phép đúng. ạ Và từ ngày 16 đến ngày 25 thì họ sẽ. được cử 05 và và từng ngày 26 thì họ sẽ. không được lỗi cách nào ạ với trường hợp. phụ việc thì ngược lại thì thấy. à à. ở đây để mà tính ra thì cái số phép mới. của trong tháng ở nhân viên mới và khử. chị thì chúng ta cũng tương tự là chúng. ta sẽ xét điều kiện ngày ngày ngày ví dụ. như là chúng ta sẽ được kiện ngày vào. cách tính hình vào xem của bé Thua ngày. mùng 6 hay là lớn hơn ngày 25 tức là Và. từ ngày 26 với hai là rồi còn lại đến là. rượu. thông báo từ ngày 16 đến 25 lớn những.

Cái trường điều kiện mà chúng ta sẽ lấy. thì khi mà cái điều kiện hè đây chúng ta. sẽ có trả lời quá thời gian chị đã 0 1. vào chứ 01 năm tại sao chúng ta lại đưa. các hệ giá trị là ví dụ nhiên cái ngày. vàng mà bé thua 16 thì chúng ta bằng. không là tại sao lớn hơn 2 năm thì bao. giờ một loạt các trường còn lại chú 0,5. Tại vì là như mình giải thích là vô cái. phần mục đích là chúng ta đang tính cái. xấu phép tối đa Tức là trong một cái. khoảng thời gian đấy thì một là anh được. cái chỗ khác tối đa là tại cuộc một đúng. ạ Hay là anh sẽ bị được bé hơn thôi đúng. không ạ trứng thì anh không thể vượt hơn. cái số vốn tối đa đấy Vậy thì khi mà. cùng một Chúng ta đã tính ra được cái số. phép tối đa rồi kiểu cột 2 với 13 là số. khác thu việc là số phép thu vị của nhân. viên thu được trong tháng 2 là chụp mới. của nhân viên Bộ trong kháng thì hai cái.

Này một là phải bằng 0 bằng 0 thì cái. cụt một này nó bằng tối đa. a = 1 phòng trừ 0,5 điểm mà bé hơn với. phần tối đa đấy chúng ạ Vậy thì chúng ta. đang lấy rằng nếu nhưng mà cái này vào. mà nó bé Trung ngày 16 tức là hiểu rằng. là nó sẽ không bị trừng nó sẽ không bị. trừ một bọc sẽ không bị một phép thôi. là nó sẽ tận hưởng tối đa hơi số khác. này đúng ạ còn chưa được còn lại nếu như. lớn hơn ngày 25 Tết nó vào cái này hay. sau thì nó sẽ không được thưởng gì tiếp. đây đấy nữa ừ ngoan thì sẽ về là cột mục. này khi mà cộng Cho ké mục hay này sẽ là. cái tối đa 1 của bạn thì nó cái bé hơn. đúng không đấy tương tự kỷ trung học còn. lại nó là nếu như vào từng ngày 16 và. đến ngày 25 nó sẽ được 0,5 phép thì cái. tối đa sẽ bị 0,5 phép ở đây đúng không. từ tương tự như kẻ trường hợp số phép. thu việc cụ thể của phép thu việc trong.

Hàng thể thi ở đây số khách Việt trong. tháng là ngày thu việc từ ngày 1 đến. ngày mùng 5 thì được không khép nghe. thôi việc từ ngày mùng 6 đến ngày 15 thì. sẽ 0,5 phép vào ngày thôi việc từ ngày. 16 đến ngày một chú sẽ được một phép của. bạn thì chúng ta cũng là một cái cánh. ngược tức là nếu nhờ vào ngày 15 thì sẽ. không bị khi mà mồ + 2 + 3 thì cộng vào. cộng không tức lạ thủ tối đa này nó cũng. thay đổi không bị nó không bị bé hơn. không ạ thì cái thu việc vẫn lực hưởng. quanh lường nguyên cái phép của tháng. đấy Đây là chúng ta đang làm một cái bài. toán ngược để khi mà chúng ta cộng vào. thì chúng ta với trường hợp nào mà trong. hàng nó không đủ không đủ phép chỉ có. 0,5 ml không không có phép đấy chẳng hạn. thì nó sẽ trừ 0,5 hoặc dùng một con. trùng vừa đủ full phép thì sẽ không bị . đúng bạn ấy. Ừ nếu cũng kỳ cái này chúng ta cũng sẽ.

Ship từng điều kiện theo cái quy định về. nghỉ phép ở nhà vào bằng tiếng Anh ký. hiệu lực thu việc để thu 6 thì sẽ là. trường một và cái này hiệu cho việc mà. lớn hơn 15 thì đó không các chân quay. lại sẽ là 0,5 tôi không năm sau đấy thì. khi mà tính ra được kết quả của ba cái. này rồi chúng ta sẽ cộng. a123 này lại khi sẽ tính ra được số phép. ảnh hưởng trong khoảng thời gian qua bạn. nhé. ở đây là xong cái phần A đến với phần b. là chúng ta sẽ đến nay cái số các năm. thâm niên được thuộc trong năm 2000. đặc biệt số phép thanh niên này các bạn. phải hiểu là ví dụ như tôi là 5 năm từ. ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ ngày 16. tháng 4 năm 2007 thì để mà được nguồn. xếp thâm niên đủ 5 năm hay 10 năm định. thì ngoài cái việc mà chúng ta đủ số 5. là 55 thêm 15 thì chúng ta được xét để. với trường hợp lại tính ngày ngày ngày.

Tháng của cái thời điểm bắt đầu vào ngày. tháng của cái thời điểm tính Thì cái. ngày càng là có bằng nhau không Tức là. ví dụ anh vào từ ngày 16 tháng 7 16. tháng 4 năm 2017 không ạ thì để đủ một. phép thâm niên thì anh phải đủ từ ngày. 16 tháng 4 năm 2012 đấy ạ hoặc là 16. tháng 4 2017 thì anh sẽ ngủ hay vết thâm. niên ạ Còn nếu như anh màu vàng. em tắt thí điểm 15 tháng 4 15 tháng 4. năm 2012 sản hạn thì lúc đấy anh vẫn. chưa đủ thâm niên 5 năm để cứu ngày vàng. có thể tính ngay và kỳ tháng của cái. thời điểm tình đấy nó chưa khớp với cái. thời điểm bắt đầu tương tự thì các bạn. nhắc khi đề một tính năng được một số. phép thâm niên này ấy đầu tiên chúng ta. sẽ nghĩ rằng định việc So sánh so sánh ở. đây đủ lại nhất là so sánh được ý ngâm. Anh tính là số năm xem là số năm họ đã. để 5 năm hay 10 năm thấy chưa hay là 15.

Năm thì 5 10 15 thì được thêm một mảnh. ghép thâm niên thứ hai đấy là chúng ta. sẽ So sánh so sánh giữa cái thánh của. ngài bất tính ngày Đầy tháng của người. bắt đầu vào cái ngày và thực hành của. ngày kết thúc mình sẽ nói về cái lúc này. thì cái hơn một chút để là nếu như mà từ. tháng tính ngày và cái tháng để tiêu sẽ. xem được nhiều hàng nhé tháng của cái. thời điểm kết thúc thời điểm kết thúc. à mà nó bé thu hoặc bằng cái thời điểm. bắt đầu tính không ạ. Ừ thì nó sẽ được xếp tiếp là kim kim và. mấy tháng của ngày bắt đầu và ngày kết. thúc nó bé buộc bằng nhau rồi thì sẽ xét. bên ghế trường hợp là tính ngày mình hay. thời điểm này nó có mấy phục bằng nhau. không ạ thì nếu như nó nó bé thuộc bằng. Nếu như mà nó bé thuộc bằng nhau tức là. văn vào đây nó đã khóc cùng ngày bắt đầu. và ngày kết thúc nó đã khó với nhau rồi.

Thì khi mà từ số 5 các bạn mà lấy số 5 ở. cái bố này tính ra thì số nằm trong. khoảng thời gian ý thì coi như là chúng. ta nó đủ nó đủ với số năm đấy Còn nếu. như mà giữa kính thánh là cái ngày của. thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc nó. không khớp nhau thì coi như cái dâm dục. đấy là chưa đủ cho đủ năm nữa Ví dụ mình. là một cái trường hợp cơ bản theo thứ tự. như thế này nhá họ và từ ngày mùng 2. tháng 03 năm 2014 Định. em tính đến thời điểm ngày 11 tháng 03. năm 2002. anh 2019 đi thi Thế nếu nhưng mà đây là. cái trường hợp là ngày Cá tháng tính. ngày này tháng bị khác nhau tuy nhiên. thì ngày cái ngày bắt đầu nó đang bé. thua nó đang lớn hơn cho tới ngày kết. thúc ạ. Ừ thì như vậy thì chúng ta có thể hiểu. rằng là nó chưa tròn được 5 năm được ạ. nó thiếu một ngày nữa là tròn 55 đấy thì. đây nếu như mà Thì trường hợp tại sao.

Mình lại cộng hoặc làm mình đã trừ một ở. đây thì nếu như cái xương vực mà nó chưa. đủ cái thời gian thì thời điểm đều kính. trang 155 ít thì chúng ta sẽ phải 15. mắt sẽ 1 1 cái là cái bia này cái. năm này tính ra sẽ 7 1 đức mặn vì nó. chưa đủ kịch Chưa đủ năm mà đúng các bạn. đây khi mà chúng ta đã tính được cái gia. trong khoảng thời gian và cái so sánh. được ngày và tháng của cái thời điểm bắt. đầu và ngày kết thúc thì sau đời chúng. ta sẽ sử dụng sẽ cộng lại của cái số nằm. giữa thời điểm của bố mà của Nam mình sẽ. gặp lại nhau đấy số nằm giữa thời điểm. bắt đầu và kết thúc và cộng cho không. Hoặc là chúng ta cộng cho trường một. không ạ. Ừ từ hai từ hai cái này chúng ta sẽ tính. nhanh được cái số 5 là cái Tùng chúng ta. sẽ tính năng cái số nguyên được thời. điểm thâm niên đấy các bạn nhá ví dụ như. là ở đây chúng ta tính ra được làm chúng.

Ta sẽ tính ra được mình về đây cho từ. trong ấy cho dễ hiểu các bạn nhé Chúng. Ta Đi Vào Rừng lục này đã đủ 5 năm rồi. đúng. Em gửi cái hàng tại bố mày cái phần chia. nó sẽ tính ra là được 5 năm còn cái này. sẽ trả về phải giá trị rời là vừa gì ạ. là không Bởi vì nó thỏa mãn là tháng. bằng nhau đấy ạ ăn bằng nhau và cái ngày. bắt đầu bé thua đây ngày bắt đầu của bé. Thua cái ngày kết thúc là mùng 2 ngày. tháng 3 đúng ạ vậy đấy con này là không. thì hai cái này cộng lại với nhau sau. khi mà hai cái này cộng lại lý do chúng. ta có thể giá trị là bằng Bằng năng. người Đức ạ thì chúng ta sẽ sử dụng hàm. cushion vì là cứ 5 năm sẽ đủ một vết. thâm niên thì chúng ta sẽ chia cho 5. không ạ thú vị Chị ở đây là năm và thấy. số chia là 5 cái vậy thì chúng ta sẽ. tính Loan ơi được là một phép thanh niên. đúng các bạn ạ. Anh ta sẽ tính ra đây được một vết thâm.

Niên trong khoảng thời gian này Đây là. vì sao mà mình lại và các bạn là đi so. sánh cái cái cái. Lê Văn Kim Anh một cái đây Của Tình Yêu. Bắt Đầu Và ngày kết thúc và kịch tính. năng thì cái số nằm trong khoảng thời. gian và sử dụng làm cô Xuân trong đến. trường hợp này thì chúng ta tính ta thực. thực tế thực tế cánh số phép tâm niên. các bạn nhé đấy là cái cho phép thanh. niên khẩu trong năm là Thứ 2 phần c Đấy. là chúng ta sẽ tính ra số phép năm thâm. niên được hưởng theo thời gian làm việc. thực tế. ra đi để tìm cái thôi Ra làm việc thực. tế trong năm nữa chúng ta sẽ tính và vẫn. Căn cứ vào cái ngày bắt đầu và ngày kết. thúc của bạn ngày bắt đầu thì chúng ta. cũng sử dụng cái hàng mắt để tìm ra cái. ngày bắt đầu tính là ngày 1 tháng 1 năm. 2020 Đối với các trường hợp họ trước. ngày 1 tháng 1 năm 2002 là cái này sau.

Ngày 1 tháng 1 năm 2020 đối với trường. hợp vào trong năm 2020 và căn cứ vào cái. trường hợp mà tình trạng chính thức hay. là Thu việc để chúng ta lấy ra được cái. ngày kết thúc là người hiểu được thôi. việc để làm ở ngày tôi đây tình các bạn. nhé theo đây khi mặc tính cái thời gian. làm việc thực tế trong năm ít thì chúng. ta cũng sẽ tính xác định là cái ngày vào. ngày bất kết thúc vào lúc bạn và lời cái. thời điểm một cộng thêm một đời Đây là. lý do khiến chúng ta a trừ b thì chúng. ta đã mất một cái ngày tại cái ngày. kết thúc là chúng ta chưa tính như vậy. chúng ta phải cộng thêm một thì nó mới. đủ đầy đủ được. vì thế trong khoảng thời gian đấy và để. mà chia chia cho cái tổng thời gian tổng. thời gian làm việc trong năm thì chúng. ta sẽ là F1 là ngày 30 tháng 12 chia cho. em một vào đây Tại sao mình không giao.

365 luôn thì các bạn có bất lưu ý đến. làm. xử lý hạn chế cho 365l thì thực tế là. còn những năm mà chúng ta chỉ có 364 còn. là 300 cho 65 là 366 thì chúng ta mặc. định chia cho 365 Mẹ thì bị thời gian. làm việc thực tế này nó sẽ không đúng. không ạ Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy. thực tế là ngày 31 tháng 12 Trường Giang. ngày 1 tháng 11 2020 và cộng thêm một. đây tương tự như lúc nãy mình nói đến là. cộng thêm một là Việt cộng thêm tiếng. Anh cuối cùng này và nếu như mà cái phần. nhờ này kịch phép chia này mà lớn mà. bằng 1. tin tức là tức là đối với trường hợp là. nếu mà nó bằng 1 thì chúng ta sẽ lấy mau. luôn đó là một các bạn nhá tính nó là. luôn là đủ phu5 Còn cái trường hợp mà bé. thua để cho môn để thì chúng ta sẽ lời. lấy luôn thì giá trị của bé Thu một đấy. ạ Như vậy là chúng ta sẽ tính được cái. thời gian làm việc sau khi mà chúng ta.

Đã tính là được cái thời gian làm việc. thực tế trong năm rồi thì chúng ta sẽ. tính đến số phép thâm niên được hưởng. theo thời gian làm việc thực tế trong. năm thì đây mình có điều kiện Đấy là nếu. như mà tình trạng làm việc là hình thức. các bạn nhá thì nó sẽ lấy nguyên số phép. thâm niên. nhà thiết kế trường hợp mà tình trạng. làm việc của nó là trình thức đúng thì. nếu như chính thức thì nó sẽ lấy nguyên. xù Phét lại cái cột số phép thâm niên. được Cường luôn. à Còn cái trường hợp mà là thu việc là. có người hiểu tôi nghe kể thì xuống hết. thâm niên này sẽ tính theo cái thời gian. làm việc thực tế này tức là số phép thâm. niên thì sẽ nhân theo cái thời gian làm. việc thực tế và làm tròn luôn nhưng các. ạ sau khi mà chúng ta đã tính ra được. thì số phép thanh niên được hưởng theo. thời gian làm việc thực tế và kể trường.

Và kẻ thù phép để vẽ bụt ngờ trong năm. tình yêu gia đình tại thì cái tổng số. phép năm sẽ bằng cái tổng số ngày sẽ. được hưởng trong 5 ngày + rau cá sấu. phép thân nghe em ạ. ở đây làm cái công thức mà nhầm sau khi. mình đã gộp từ các cái công thức chi. tiết vào còn từ ban đầu thì mình chỉ là. ví dụ như một nô này sẽ bằng cục M +. trong cuộc l cục đây thôi Thì cuối cùng. mình sẽ thay các công thức từ 1m và cụ. rơi này vàng này Đấy là cách xử lý những. cái bài toán mà phức tạp mình sẽ chia. nhỏ bài toàn ra và cuối cùng khi mà đã. chia nhỏ từng phần của nó rồi thì chúng. ta sẽ gộp lại từ công thức cuối cùng gọn. nhất ok Cuối cùng là chúng ta sẽ đi Thử. test vài cái ví dụ các bạn nhất. cho ví dụ đầu tiên đấy là cái trường hợp. nhân viên vào từ ngày 16 tháng 4 năm. 2007 I. gia đình phép đến ngay hiện tại mà là. ngày 26 tháng 5 các bạn nhấn tình trạng.

Làm việc và dịu tình trạng làm việc. ở tình trạng làm việc làm chính thức như. vậy thì tôi 1 tháng 1 năm 2020 đến 2 cho. 5 năm 2020 thì cái trường hợp này đã. được bao nhiêu phép ạ Đã được 5 phép bố. ạ Vẫn chưa hộp này đến đã được 13 năm. rồi Vậy thì họ sẽ được thêm hai phép. thâm niên như vậy thì cái tổng vụ Z5. được hưởng tính đến 26 tháng 5 năm 2020. là bao nhiêu phép ạ là bởi vết mạ tiếp. đến môi trường hợp thu việc đây là. trường hợp vào từng ngày 16 tháng 11 năm. 2009 và thu việc ngày 15 tháng năm 2020. thì tính đến ngày 15 tháng năm 2020 họ. có 0,5 ngày phép thu tháng 5 và bố vào. ngày tháng tư như vậy kể tổng phép năm. trong nhân được hưởng. anh theo tháng theo thằng làm gì thì sẽ. được 4,5. Ừ có gì và từ 2009 thì tính đến 2020 là. anh đã có 11 năm làm việc với họa như. vậy thì có họ có bao nhiêu phép ạ Họ sẽ.

Có hai phép thâm niên tuy nhiên cái thời. gian làm đề cực kỳ trong năm tính từ 1. tháng Một 2000 đến 15 tháng năm thì cũng. không qua khỏi 372 như vậy chúng ta sẽ. lấy số phép thâm niên này nhưng trong. thời gian làm nghề thủ trong năm là được. trên lứa 0,5 ngoại thì làm xong lên một. như vậy Kỳ tổng số phép năm được hưởng. tính đến ngày 15 tháng năm của trường. hợp này sẽ là 5,5 phép bạn nhá á. ở Trung học Thực nghiệm trung học từ. việc thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên like. cho một thường việc thì sẽ chưa có phép. lúc nào gọi lên chính thức thì cái số. phép thể sẽ tự động nhảy ra đây cho họ. khi xét đến tiếp một cái ví dụ nữa đây. Các bạn nhé chục vào từng nghe và từng. ngày 30 tháng 11 năm 2015. cho đến ngày 26 tháng năm 2020 thì. trường hợp này sẽ tính đến 26 là có 5. phép này phép thâm niên ở trong cổ phét. này Bây giờ mình sẽ thử Ví dụ như họ vào.

Từ ngày 25 tháng 05 năm 2020 ạ. ngày 25 tháng 5 20 20 đến 26 tháng 5 là. 25 tháng năm 2015 xong các bạn ấy thì. như vậy thì từ 25 tháng 5 đến 26 tháng 5. 25 tháng 5 đến 6 tháng năm 26 tháng 5 là. cái thời điểm đã qua cái thời điểm đủ. thăm đủ 55 lùi đúng như vậy thì họ sẽ. được thêm 1ngày vết thâm niên em ạ con. Ví dụ như họ để ở đây là ngày 27 tháng. 05 2015 chẳng hạn thì phép không nên nó. sẽ nhảy mềm không thì mình muốn nhưng. lại với các bạn đến là cái phép thâm. niên được hưởng trong cái trường hợp là. ngoài Ký năm sẽ cách nhau 5 hoặc 10 hoặc. 15 năm thì chính ngày và kỳ tháng nó sẽ. chúng ngày và cái tháng này các bạn nhé. ngày và tháng do bắt đầu của kính ngày. thời điểm bắt đầu với. à mà phải mẹ thua hoặc bằng Vội cái ngày. và tháng của thời điểm kết thúc thì như. vậy thì viết thâm niên nó mới sẽ mình. tính thêm đủ một phép là hai phép tùy.

Theo căn cứ theo năm nữa bạn nhắc đến là. những cái ví dụ mà chúng ta sẽ đi qua là. do cái file thông tin này à. ở cuối cùng thì hiểm khi mà chúng ta mà. Đây mà cái khi mà chúng ta diễn giải ra. còn thực tế trên kia phai theo dõi các. Nam Định thì chúng ta sẽ chỉ để các cái. thông tin như là thông tin sẽ được hưởng. tổng số phép Lâm đã nghỉ và tổng số phép. năm thôi trên chúng ta không không không. cần để những cái công chúc như phần giữ. dày lên nữa Tuy nhiên thì nếu như mà. mình khi mà bạn xây dựng một cái công. thức nó nó nó khá là tạ hoa từ những cái. công công thức thân thể Cô sử dụng chi. tiết đấy mà các bạn không muốn bỏ nó lên. để sau này có thể dễ dàng xem lại thì. các bạn có thể ẩn ẩn các cái cục thông. tin đây và sau này chúng ta sẽ lại nó. cũng dễ đối với OK cuộc tổng số Việt Nam. còn lại thì mình có đặt thêm một cái.

Điều kiện để là trong cái trường hợp mà. cái số phép năm đã nhỉ. Ừ ừ tháng nào đấy mà họ có xin nghỉ quà. hấp dẫn hại Ví dụ như ở đây của châu lục. này tổng số phép năm được nghỉ là 7 mạ. Nhờ tổng số F5 hiện tại đây 2,5 những ví. dụ đến tháng 6 họ mình thêm bao nhiêu. thì bọn nghỉ thêm 5 ngày như vậy thì. tổng số 45 họ suy nghĩ là 7,5 phải nó. quá 0,5 trường hợp nào quà nó sẽ. highlight lên màu đỏ để chúng ta có thể. nhận biết và báo lại trung tâm lao động. hay là cái chân của mình Chúng ta sẽ. không tính kính 0,5 nghỉ phép đấy vì nó. quá vừa thực tế cái nhìn bằng lao động. hưởng đúng nhất à. Ừ cái này là toàn bộ các cái thông tin. về file theo dõi nghỉ phép năm mà mình. muốn giới thiệu với các bạn tức là nó có. khác với những cái pha bình thường đây. là thì file sẽ tính theo hình nền thì. thơm điều hiện tại. Ý là mình được bao nhiêu viết chứ sẽ.

Không cho nhân viên cùng phía trước đến. nhá Nhưng mà công ty bạn nào mà còn nói. cái tính theo cách như thế này thì các. bạn có thể tham khảo cách tính trong cái. video này của mình để chúng ta có thể. hiểu hơn cũng như là có thể tự lập cho. mình về file theo dõi Z và chính xác các. bạn nhất còn bị quy định nghỉ phép thì. có thể ở một công ty về quy định về nhân. viên mời số nghề phép của nhân viên mới. là số ngày phép của nhân viên thu việc. trong hành đầy nó khác nhau chẳng hạn. thì cái điều kiện chúng ta chỉ có thay. đổi điều kiện theo một chút coi còn cơ. bản về cái số ngày phép trong năm lịch. thường hay là số ngày phép thâm niên. được hưởng thì nó sẽ theo quy định của. luật hết các bạn nhá khi gọi là cái. video này có sẽ giúp các bạn hiểu hơn. một cái cây thực tế để tạo lập của tiếp. theo theo dõi cái file theo dõi nghỉ.

https://youtu.be/dEcl46FgLqoHCNS_Bài 53_HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP FILE QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ PHÉP NĂM THEO THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ
Cho các bạn hiểu hơn và cũng có như là. có một cái cái nhìn nó rộng hơn về những. cái quy định từ những cái công ty khác. nhau các bạn nhắc công t