Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính Phần 2: LÀM CHỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
À à. ở trong thực tế hoạt động của doanh. nghiệp có những thứ tưởng là lưu động mà. không động. cho ví dụ hàng tồn kho Nếu nó cứ luân. chuyển đều

Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính Phần 2: LÀM CHỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

À à. ở trong thực tế hoạt động của doanh. nghiệp có những thứ tưởng là lưu động mà. không động. cho ví dụ hàng tồn kho Nếu nó cứ luân. chuyển đều và hàng bán ốc trong năm thì. nó là lưu động nhưng nếu Nó tồn kho ế ẩm. năm này qua năm khác thì nó mất tính lưu. động của nó đi thăm chí là gì ạ Hết đát. nhà hàng lỗi thời không còn khả năng gì. bán nữa thì cái tính chất lưu động của. nó không còn cho nên người ta dùng một. cái thuật ngữ nó tốt hơn nàng ngắn và. giải ngắn là những gì luân chuyển ngộ. trong một năm tài chính dài là qua năm. tài chính hoặc trên 12 tháng tùy điều. kiện nào đến trước. ạ Bây giờ chúng ta chia nhỏ ra tiếp. lịch thi cụ thể là tài sản có rất nhiều. thế nó gồm các khoản nhỏ nào. số tiền và tương đương tiền vật tư hàng. hóa phải thu ngắn và đầu tư ngắn công cụ. dụng cụ chi phí trả trước dài hạn tài.

Sản cố định và phải thu dài hạn Vậy thì. ở đây này phải thu ngắn hạn với phải thu. dài hạn đều là khoản mục phải thu như. thầy đã phân tích Lúc trước ở đây nó chỉ. có hai cái khái niệm là công cụ dụng cụ. và chi phí trả trước thì công cụ sạch. dụng cụ trang mà không cần phải giải. thích nữa nhưng chi phí trả trước thì. cần phải giải thích thí dụ Ông thuê nhà. ở những ông trả tiền trước cả năm thì đó. là một khoản chi phí trả trước ạ. em lấy khoản đấy là điện hình nhá còn. trong doanh nghiệp đó xảy ra rất nhiều. khoản chi phí trả trước chi phí trả. trước tức là tiền Bỏ ra ở thời điểm hiện. tại nhưng chi phí lại phát sinh trong. tương lai. à Thế bây giờ cũng cái ý đó từ hỏi canh. chị hoạt động thực tế tại các cửa hàng. tại công ty anh chị đã các định đi thuê. cửa hàng đây đi thuê cửa hàng Chủ nhà họ. bảo cọc cho anh 6 tháng thanh toán trước.

3 tháng 1 lần. ở mỗi tháng 10 triệu. Ừ như vậy tổng số khi ký hợp đồng Xong. đưa cho nó chín. Cho tôi hỏi đâu là chi phí trả cho. Ừ Thế còn cái tên cổng 6 tháng kia thì. là cái. Đó là một khoản ký quỹ bản chất đó là. một khoản ký quỹ để thực hiện trách. nhiệm và nghĩa vụ của. ừ ừ. Ừ thế thôi hạch toán nó dễ thế thôi mà. Ừ thế thì ví dụ người ta ký một cái hợp. đồng đưa trước cho người ta chiến chục. triệu trong đó có sáu chục gì cả. hai ba chục tiền gì ạ tiền thanh toán. thuế làm thủ tục xong rồi kế toán Mong. Manh sáu chục nó ghi vào cái sổ ký quỹ. long mang ba chục đây nó ghi vào cái sổ. chi phí trả trước. em hết bản chất hạch toán kế toán chỉ có. thế thôi. khi chúng ta nhìn nó hồng mà làm thế. thôi nhưng chẳng qua là ở doanhnghiệp. của chúng ta có một quyển sổ gọi là sổ. ghi tiền. có một quyển sổ khác là để ghi các khoản.

Tương đương tiền. có một quyển sổ khác để ghi vật tư. có một quyển sổ Nữa ghi hàng hóa một. quyển sổ trên ghi công nợ một quyển sổ. trên ghi đầu tư đó chính là hệ thống sổ. sách nó đơn giản thế thôi quay thì cách. khác biệt giữa cái sổ kế toán với cái sổ. mà chúng ta thường gọi là sổ chợ ở chó. bổ trợ là ông ghi hầm bà nàng Tất cả thứ. này và một quyển bao gồm cả lịch pha. lịch đi đám cưới đám ma nhé cất nhà bốc. mộ là hết rồi. Ừ thế còn kế toán là mỗi thứ này nó ghi. bằng 1 sổ nhưng nó ghi kép nối kép có. nghĩa là nếu nó ghi tăng tiền thì nó. phải ghi vào một quyển sổ khác nữa chứng. minh rằng tiền này ở đâu mà tao. anh hiểu không à Ví dụ câu chuyện ví dụ. lúc trước là ông Long với ông Tuấn ông. Long Ward 2 tỷ thế khi tôi góp 2 tỷ vào. kế toán ghi 2 tỷ vào cổ tiền. Ừ thì nó phải ghi cái 2 tỷ lệ vàng một. thổ nữa gọi là sổ vốn.

Ý thì cái đấy người ta gọi là hạch toán. kế toán phương pháp đó gọi là phương. pháp sổ kế toán kép định khoản kép. ở phương pháp sổ kép hiểu không ạ Tức là. nó không ghi đơn vào một quyển mà khi. ông ghi thế ông phải ghi tiếp cái nguồn. nó từ đâu một ví dụ thứ hai câu chuyện. là 4 thì dưới sau khi ném vào ngân hàng. xong lấy ra 100 triệu thì nó sẽ ghi sổ. tiền mặt 100 triệu và sổ tiền gửi thì nó. ghi cái gì. sẽ giảm đi 100 triệu như vậy nó ghi đồng. thời và 2 Xổ. Tất cả chúng ta hiểu cách Tây Nguyên lý. nghiệp vụ như thế để khi chúng ta trao. đổi chúng ta nói và chúng ta tư duy cái. luồng con số lòng vận chuyển trong doanh. nghiệp nó dễ. vì vậy nó đơn giản thế thôi Thế thì cái. câu chuyện quan trọng của nó không phải. ở chuyện ghi sổ anh ạ Vì phần lớn các. phần mềm bây giờ cái chuyện ghi sổ đấy. nó ghi hộ hết à thế thì cái thứ mà chúng.

Ta cần phải tập trung vào các nghiệp của. mình là chứng từ. thị trấn Tưởng chú Tư là chứng minh bằng. giấy tờ. có một sự chứng minh bằng giấy tờ gọi là. chứng từ. à à. ở đây chúng ta biết mà cần phải tập. trung ở đâu nhưng nếu chúng ta không có. nhiệm vụ thì chúng ta không thể kiểm. soát được cái gọi là gì Cái chi tiết. trên từng cái chứng từ như vậy và khó. lòng có thể phát hiện được các sai sót. à à. cho con về hệ thống sổ sách có liên quan. chúng ta hình dung toàn bộ Cái thứ tiền. tương đương tiền vật tư hàng hóa phải. thông án đầu tư ngắn này nó nằm hết tất. cả các sổ. khi được đặt tên mở đầu 1. ở các loại tài sản dài nó được đặt tên ở. ghi trong các sổ được đặt tên là bắt đầu. bằng số hay gọi là các tài khoản kế toán. loại 1 và loại 2 thì cái này tao nói. thêm một chút để bạn nào làm kế toán thì. bạn hình dung.

Ừ ừ. thế nhưng khi Trình bày số liệu chi tiết. như ở trên mảnh canh chị sẽ nhìn thấy. trong tài liệu Yên chúng ta cũng có Đây. là một cái. từ số liệu của một bảng cân đối kế toán. thật tại một doanh nghiệp. à mà toàn bộ phần số liệu này là phần. của tài sản. khi được chia thành hai khúc chính là. tài sản ngắn và tài sản giải. vì vậy trở lại lời khuyên Lúc kia chúng. ta quan tâm đến mấy chỉ yêu à. Ừ mấy chỉ yêu ạ Đầu tiên chúng ta quan. tâm đến chỉ tiêu tiền và tương đương. tiền chúng ta nhìn trong bảng đó xem nó. bằng yêu. ở 142 tỷ điều đó nghĩa là gì. ừ ừ. ừ ừ. ở 142 tỷ Nhưng nhìn ở dòng trên này. nhưng trong đó tiền chỉ có 35 tỷ. ờ ờ. số tiền và tương đương tiền thì 142 tỷ. nhưng riêng tiền chỉ có 35 tỷ điều đó có. nghĩa là tiền mặt + tiền gửi ngân hàng. của công ty này ở cái này nó lập báo cáo. có 35 tỷ. vì vậy phần còn lại là gì.

Số 106 tỉ là các khoản tương đương tiền. nhưng nhìn báo cáo tài chính này nó chỉ. bảo là các khoản tương đương tiền mình. có biết là khoản gì không Không. Vì vậy bây giờ anh chỉ có biết chúng ta. nhìn vào đâu để biết là 106 tỷ chưa là. khoản gì không lại những gì không. Em à chúng ta mới vạch cái Bảng thuyết. minh báo cáo tài Chánh ra tìm đến Kim Mã. số. số 112 xem nó có thuyết minh rằng tương. đương tiền thế là các loại chứng khoán. trái phiếu gì đầu tư và những công ty. nào cho thế thì cái gì mà chúng ta cần. phải biết rằng chi tiết nó ở đâu thì các. bạn vui lòng gì. Xin vui lòng xem thuyết minh báo cáo tài. chính điều đó có nghĩa là nếu đưa một bộ. báo cáo tài chính mà không đưa thuyết. minh là rất thiếu tin cậy. em rất thiếu tình cờ. em đã đọc số liệu của báo cáo tài chính. nhất là công nợ phải thu phải trả nhất.

Là đầu tư thì nhất định phải xem hai. khoản mục đó trên thuyết minh báo cáo. tài chính nó nói cụ thể. Đó là những khoản gì thậm chí nó phải. liệt kê chi tiết thành danh sách. ở đây ta nhìn tiếp khoảng thứ hai này nợ. phải thu. số nợ phải thu trên này là phải thu bằng. bao nhiêu. số nợ phải thu có hai khoản. ý là gì lạc không là phải thu của khách. hàng và người. A và trả trước cho người bán. tin tức là. Vì mình bán hàng cho khách hàng khách. chưa trả tiền đó là một khoản phải thu. nhưng nếu mình cắm tiền trước cho nhà. cung cấp nhà cung cấp chưa giao hàng thì. đó cũng là một khoản phải thu vậy bản. chất xuống liệu khoản phải thu của khách. hàng các khoản phải thu ngắn hoặc các. khoản phải thu dài thì nó bằng hai khoản. đó cộng lại Bây giờ nhìn lại này phải. thu ngắn của khách hàng bằng bao nhiêu. 66 tỷ. ạ Con trả trước cho người bán là 4,4 tỷ.

Ừ thì chúng ta hiểu số liệu là như thế. có nghĩa là khách hàng còn đang cầm của. công ty là 66 tỷ. số tiền cần phải thu hồi ở chỗ này có. con số 6 có nghĩa là cái thuyết minh số. 6 trong Bảng thuyết minh. các báo cáo tài chính. Ừ thì lúc này riêng khoản công nợ phải. thu nhé anh chị nhớ cho phải lập bản. thuyết minh Xem chi tiết một danh sách. công nợ Xem 66 tỉ Kia là những thằng nào. nợ. thế nhưng điều đó chưa quan trọng. mà quan trọng là quan trọng là. ở trong 66 tỷ này. ở câu hỏi thứ nhất Chúng ta mua phải hỏi. trong nội bộ là kế toán của mình. chị đã ghi nhận đúng khoản này hay chưa. ở đây là câu hỏi thứ nhất nhé đã đã ghi. nhận đúng khoản này hay chưa vậy thì. đúng ở đây nó có hai cái đúng một là cái. đống về mặt số về mặt giá trị. Ý tôi là đảm bảo không sai sót là số học. thế nhưng trong tài chính nó có một cái.

Chuyện nữa này mà công tác hạch toán làm. thử nó để lại này là nó đúng giá trị. nhưng nó vẫn chảy. a video. Anh bình thường chúng ta nghĩa là nó. cộng đúng phó là được đúng không nó đúng. số nợ mới sai là sai đối tượng đánh nhé. Nó thu nợ của ông Long 2 tỷ của ông Tuấn. hai chục tỷ thì nó ghi mẹ xem và thu nợ. khủng long hai chục tỷ của Tuấn 2 tỷ. em có nên kế toán già làm đến 15 16 năm. Ừ bắt đầu là rồng rắn lên mây nhé một. đội đẹp đội hình đẹp chuẩn bị sẵn tiền. đi tiếp khách sang chỗ khách hàng sang. chỗ nhà cung cấp để khất nợ. à mà làm đúng bài của thầy. đi làm mang trước sang một ít tiền cộng. với giấy xin khất Đỏ sang đến nơi kế. toán trưởng với giám đốc bên kia nó cứ. cười phê vé ngồi nói tiếp sau đó mẫu. ở bên tao với mày còn chút xíu nữa Có gì. Ừ tôi làm nợ gần như hết rồi nhưng vẫn. gì nghĩ rằng còn nợ Thằng đó nhiều.

Ừ cái đấy nó gọi là gì ạ Cái cái đấy nó. gọi là nó đúng giá trị nhưng nó sai đối. tượng bước là nợ của thằng A thì mang. cắm vào cho thằng a phải. Ừ đấy nó mới đau không ạ. À nhầm đối tượng thì nhầm đối tượng này. là do mấy cái lỗi cùng một lúc cái lối. thứ nhất là không theo sát hợp đồng và. đơn hàng. đã kết nối thứ hai là cái việc quản lý. danh sách công nợ của công ty là rất bát. nháo đứa nào cũng có quyền thêm vào mã. của đối tượng công nhận trong hệ thống. hạch toán nó mới dẫn đến cái chuyện đó. cái nữa là việc đặt tên mã của đối tượng. hạch toán là đối tượng thu hồi công nợ. đâu ạ. ý là không theo một quy tắc quy củ nào. cả. các đồng chí đặt bằng tiếng Việt đặt. bằng con số đó dẫn đến trong quá trình. tác nghiệp kế toán với mình lỗi. em chưa kể trường hợp là cùng một đối. tượng công nợ duy nhất thôi nhưng trong.

Hệ thống sổ sách và hạch toán nó có mấy. mấy Mã. Ừ tại vì năm trước tôi làm tôi ghi là. anh Tuấn năm sau đứa khác nó vào nó đặt. mã lại là kinh đấy. có được không năm sau nữa Đưa kế toán. khác nó vào nó đặt mã là ai lại vậy một. bản chất là một mình công ty like nhưng. Ba dì Ba mã công nhận. Ừ thế thì sau này gì nếu mà mới thì còn. phát hiện ra của Gương cứ dồn mãi mà có. những công ty nó chết ngọn từ lâu rồi nó. không còn giao dịch với công ty nữa là. trạng thái minh chỉ rồi làm thế nào. chúng ta biết chuyện đã. ở căn nhà Thế thì từ cái kiến thức đó từ. Cái Kiến thức là làm thế nào chúng ta. kiểm chứng được cái này thì tôi xin thưa. anh chị khó kiểm chứng lắm Nhất là với. một cái tộc khách hàng và nhà cung cấp. rất lớn người ta chỉ có cách duy nhất là. ngăn ngừa. để ngăn ngừa bằng cách đưa ra quy tắc để. mua các nhân viên kế toán phải theo.

Ừ thì từ việc nhìn nhận một số liệu trên. báo cáo tài chính nó phải suy nhược về. công tác quản lý của chúng ta là như thế. điều này về mặt kỹ năng từ hướng dẫn các. anh giám đốc anh nhìn thấy số liệu công. nợ 66 tỷ. Ừ anh phải hỏi luôn em ơi Danh sách công. đàn ông phải trình luôn danh sách trong. danh sách đó là nợ trong hạn nợ quá hạn. và nợ xấu khó đòi phải phân phân Tổ. thành các cái tổ như thế nhưng nếu nó. đưa danh sách nhé Nếu nó đưa danh sách. anh chị phải hỏi luôn cầu thứ ba à. khi đối chiếu công nợ gần nhất của một. số công ty anh chọn trong tháng đầu đây. Cho tôi xin thưa là đôi khi giám đốc. Không cần phải ngồi + số xem nó có đúng. hay không. em cứ làm đúng một số bài như thế giúp. tôi cứ Cuối tháng Hỏi công nợ đâu Em. không nợ Bây giờ bao nhiêu em ơi 66 tỷ. được đưa danh sách 6 tỷ lại. thiết kế tiếp đưa một số cái đối chiếu.

Công nợ này. em cứ làm được đến thế là tốt. và chỉ tiêu tiếp theo. khi chúng ta phải quan tâm là chỉ tiêu. hàng tồn kho. xe đẩy hàng tồn kho hàng tồn kho chỗ này. chỉ có chết mới hết để tránh sẽ nó chỉ. có chém gì. khi chúng ta nhìn chỗ này thấy kinh. không ạ hàng tồn kho thì chỉ có 9 tỷ. nhưng công nợ là 66 tỷ. khi bốc Món nợ gấp mấy lần rồi. A gấp khoảng hơn 6 lần. nhà hàng luân chuyển của công ty thường. xuyê. Ừ thế thì mối với hàng tồn kho Này bây. giờ chúng ta kiểm thế nào. Anh hỏi em ơi hàng tồn kho của mình bây. giờ còn như Dạ Anh ơi 9 tỷ 8 thì chúng. ta phải biết hỏi ngay câu thứ hai cho. anh xem bản nhập xuất tồn. những đóa hoa ạ. Ừ nhưng phải nhập xuất tồn theo từng vị. trí chứ không phải nhập xuất tồn gì Hầm. Bà Lằng bạn. à Có nghĩa là nếu có ma cái kho thì phải. nhập xuất tồn của bác kho riêng biệt. Ừ nếu có 8 cửa hàng thì phải nhập xuất.

Tồn đến từng cửa hàng sau đó gồm vào. thành một bản Chung. A để Trung tâm biết được nó là thế nào. ạ và chúng ta nhìn đến cái kế tiếp là nợ. phải thu nhưng phải thu dài hạn. Ừ thế thôi. à Còn tài sản cố định thì cũng cần quan. tâm nhưng thường chỉ cần quan tâm hơn. khi chúng ta xem báo cáo tài chính của. thằng khác. ạ Bây giờ mình làm giám đốc doanh nghiệp. mình làm kinh doanh mình có cần xem báo. cáo tài chính của thằng khác không ạ. cho ví dụ bây giờ Công đi đầu tư mã cổ. phiếu nào không cần treo nó đó bây giờ. Thí dụ như là ông hợp tác kinh doanh với. thằng nào Ông có cần xem của nó rồi ạ Có. anh đúng không. Vì thế những cái điều đó nó còn giúp các. anh chị một câu chuyện sau đây nữa này. khi chúng ta vay vốn ngân hàng thì trong. cái hồ sơ vay vốn như vậy chắc chắn có. báo cáo tài chính vào. Ừ thì chúng ta phải biết là ngân hàng nó.

Cần cái gì đó chưa. khi chúng ta phải biết trong ngân hàng. nó thực sự nhìn vào cái gì nó nhìn vào. đúng mấy thứ này thôi anh nó nhìn tiền. thế nhưng khổ nói là nếu tiền và tương. đương tiền lúc này đang có 35 tỷ mà ông. đệ đơn trên vai 10 tỷ nó cho vay không. Ừ nó bảo mày lấy bao năm chỉ ra Mày điêu. Cà Pháo ạ Thế bắt đầu nhiều Võ Hoàng. tráng bây giờ làm báo cáo tài chính Nên. chẳng biết xem thế nào cả đi Nói chuyện. ngân hàng mà bốc một phát lên đến rồi nó. nhìn nó bảo tiền mày thứ dừa thừa này. mai làm gì. a tiếp theo này ở góc độ quản lý thuế. Ừ anh làm một cái hồ sơ. cho vay vốn ngân hàng chấp thuận cho vay. thế nhưng vì làm kế toán 3 sổ. ý cho nên ở tại thời điểm vay thì trên. sổ báo cáo thuế. Ừ nó vẫn thể hiện là tiền và tương đương. tiền của anh lúc mấy là còn rất nhiều. còn rất nhiều tiền còn nguyên nhân của.

Rất nhiều tiền thì trong đó có một. nguyên nhân là kế toán nó ghim cách cứng. nhắc trên giá trị vốn góp không có thực. em làm cho giá trị tiền và tương đương. tiền ở công ty lúc nào nó cũng cao. gì cơ con thấy hỏi mày nhiều tiền thế. này vai làm gì. ý cho nên người ta có thể không chấp. nhận chi phí lãi vay dù chúng ta có hợp. đồng vay vốn và các nước ngày nào mà. không hiểu tại sao nó lại như thế nhỉ. Em à anh vay vốn thì anh phải chứng minh. anh thiếu tiền nhưng anh túng thiếu quá. thì nó ngân hàng nó lại không cho vay. nếu mình nhiều thế này ạ. Ừ thế thì nói tóm lại là tại thời điểm. vay tiền tiền anh có phải ít hơn gì số. tiền anh muốn vay. gì thêm nữa này hàng tồn kho để đường. kính ra Ấm bụng ra đấy nó bảo mày tồn. nhiều thế này mà tốc độ luân chuyển qua. năm quá ít không cho vay đâu. cô giáo chưa công nợ của mày nhiều quá.

Mà toàn bộ là nợ dài hạn. ở đó phải thu đấy mà toàn này nợ phải. thu thì toàn dài hạn mà nợ phải trả toàn. nhắn hạ thằng này căng rồi nó sẽ căng. trong trong thời gian ngắn nữa thôi. Không cho vay đâu. Ừ thế thì tất nhiên ở mình nó có cái. chuyện khác là nó thấy cái này không ổn. thì nó sẽ gà cho mình làm về sửa đi. thế nhưng sửa thì phải biết đường sửa có. đúng không nhỉ Nhưng anh ơi cái tình. trạng đó là không còn giải nữa một ngày. X trong tương lai ngắn chúng ta buộc. phải chân ra các báo cáo tài chính là. minh bạch không được. chi tiết tình trạng đấy nó không còn. nhiều nữa Tôi Chưa kể đến các trường hợp. trong nội bộ nhé Ở một số công ty khác. hội đồng quản trị Ủy quyền của giám đốc. điều hành Nó điều hành và cho nó nắm giữ. một số cái tài khoản được phép thế chấp. ngân hàng để vay vốn thậm chí vay vốn và.

Cho cả chi nhánh cái quên được vay vốn. cho phương án kinh doanh. Ừ ông vay một cách tào lao Có lẽ thằng. kịch trong hoạt động kinh doanh em cần. tiền thì em vay vay xong cổ đông có kiện. ơi quang phổ thông nói chuyện đó chắt. Tại vì nó bảo tại thời điểm đó quý Còn. 10 tỷ ngân hàng còn hai chục tỷ tại sao. mày đi vay 5 tỷ mày làm chuyện đó là làm. thiệt hại lợi ích của răng nó kiện nhé. Ừ cái đấy là gì chúng ta với cương vị là. chủ đầu tư đồng thời là giám đốc doanh. nghiệp hoặc những thành viên góp vốn. trong công ty chúng ta nhìn số liệu tài. chính là chúng ta nhìn ra khuôn tóc đó. cho tôi không nhìn theo con số là cái số. này Bây giờ là bốn trăm ba mươi mấy năm. sau là thế này còn chúng ta không nhìn ở. góc độ đó chúng ta không cần quá quan. tâm đến từng con số chi tiết nhưng chúng. ta quan tâm Đấy cái xu hướng mà cái biến.

Động của nó kích kết cấu của nó điều đó. mới quan trọng một bảng số liệu giày đặt. thế này thôi nhưng để đặt vị ra trên. cương anh chị lọc vị cho tôi lúc 4 con. số đó chứ. ạ Bây giờ tiết này đánh cái tài sản cố. định của ta thì hiện nay con số này của. tao nó không chính xác lắm và do quá. trình mà chúng ta hình thành ra nhiều và. mua sắm tài sản chúng ta đã không cố. gắng hoàn thiện hồ sơ dẫn đến con số này. hiện nay ở doanh nghiệp đó rất tao làm. Ừ vậy thì một cái việc trong quản trị. nội bộ Tôi nghĩ là các doanh nghiệp cần. phải làm ngay là ông hoàn thiện cái này. đúng rồi để nhìn cái thực sự bản chất. tổng tài sản có công đang bằng bao. thế nhưng tài sản cố định được trình bày. trên báo cáo tài chính thì nó được trình. bày ở 3 giá chỉ là nguyên giá khấu hao. và giá trị còn lại. a nguyên giá là cái giá gốc lúc có hình.

Ảnh. A gọi là nguyên giá. khi con khấu hao là cứ mỗi một kỳ thường. một tháng kế toán họ sẽ tính một lá trị. khấu hao bằng một phương pháp mà luật kế. toán cho phép. anh hoặc hướng dẫn tại thông tư số 4 về. nhà. Ừ chị tôi muốn một lần nó lấy một cái. phần giá trị như vậy tức là nó cấu một. phần giá trị của tài sản ra thì cái giá. trị còn lại nó lại rút như một tí khi. giá thì khấu hao tăng lên chỉ giá trị. còn lại lại bị giảm đi nhưng Tổng cộng 2. khoản đó bảo thì luôn luôn bằng nguyên. giá. anh luôn luôn Bảo Nguyên. à à. à Thế bây giờ ông bắt đầu mới nộp báo. cáo tài chính lên đi làm thầu chào công. nghệ anh ơi bên em em nói thật với anh. là hệ thống công nghệ mới em nhập khẩu. châu Âu toàn công nghệ mới dinh dự án. này em hứa với anh bọn em là ngon Thôi. được rồi cái đồng hồ sơ nơi này nó đọc. hồ sơ tài sản cố định của chú là giả sử.

500 tỷ khấu hao 450 tỉ còn mới không. xe máy phải cách đây 20 năm rồi ok. ở những cái thứ đó phải biết chứ. anh không Bởi vì nó khấu hao nhiều thì. giá trị khấu hao nó gần bằng nguyên giá. A và hơn nữa này trong cái toan tính tài. chính người ta phải đề cập tới một. chuyện nữa. rất là nhiều thằng doanh nghiệp giá trị. khấu hao Của Nó gần như bằng Nguyên đã. rồi nhưng thực tế hiện trường thì tài. sản nó vẫn còn giá trị sử dụng. tin tức là máy móc ông tính hết giá trị. rồi. chi tiết Pháo rồi nhưng thực tế nó vẫn. chạy các bạn nghỉ thì đó lại là một lợi. thế. à à đó lại là một lợi thế. ạ bây giờ tiếp một trường hợp nữa. đề tài sản cố định nhìn thấy của nó là. 2.000 tỷ. Ừ nhưng mà khấu hao có chút xíu. Ừ thì phạt như tiếp này 2.000 tỷ đó là. tài sản cố định hữu hình hay tài sản cố. định Vô Hình. Ừ nếu cứu hình chỉ có hoài trăm tỷ con.

Hơn 1.000 tỷ là tài sản vô hình. ơ cái thằng này toàn đất. Ừ rồi toàn quyền sử dụng đất vi quyền sử. dụng đất lâu dài hoặc đất trả tiền có. thời hạn 50 năm là tài sản cố định. về mặt tài sản cố định Vô Hình. Thế nhưng nếu là mất mà quyền sử dụng. đất lâu dài thì tài sản đó không không. vào. bộ luật của Việt Nam bảo thế. à vì làm sao nó không hào. làm gì có nợ thôi rõ chưa thực tế nó là. như vậy tài sản là quyền sử dụng đất ở. Việt Nam không khấu hao vì nó không ạ. ý cho nên nếu nhìn thấy giá trị đó thì. biết ngay thằng đó còn đấy toàn là quyền. sử dụng đất nhé. Ừ Thế bảo làm ăn có thằng đấy cạp đất mà. ăn đúng quá cho nên thời gian vừa qua nó. mới xảy ra cái hợp và các công ty tập. đoàn mà đang có một chút tiền hoặc xoay. được một đi tiền thì nó sẽ đi tìm mua. lại những thằng có cái thông số đó. cho ví dụ lùng trùng của cái vụ mua lại.

Xưởng phim Việt Nam nhà ví dụ lùng dùng. như sân vận động Chi Lăng Vân Vân rất. nhiều bụng. ý là đi tìm Toàn những cái chỗ mà tài. sản cố định nhiều và trong thời gian vừa. qua có một số doanh nghiệp tư nhân nó. mua lại Công ty môi trường. ở quê mình và thằng đó ăn. chỉ riêng cái trụ sở của các công ty có. vốn nhà nước ngày xưa. anh Nhãn đủ hoạt Ngày xưa các tỉnh tỉnh. nào cũng có vài cái xí nghiệp xây dựng. ở nhà bây giờ cứ đó Nguyên chỗ đấy trước. cần làm gì cho gửi xe thôi đã nổ. cha mẹ. anh biết đi. khi chúng ta có thấy không ạ tất cả. những cái mà hàng ngày chúng ta hành. động nó đều được biểu hiện đâu đó ở trên. báo cáo tài chính. à Thế bây giờ gặp một thằng Trang ngồi. ngoài quán cà phê với mình nói phét như. lòng mình tin nó được không Tạm thời tao. nghe mày nói thì hay rồi nhưng cứ mình. Vĩnh đưa báo cáo tài chính đang xem đúng.

Chứ. anh Và nếu sau này cơ chế nó chặt hơn. một chút nữa chúng ta cầm được bộ báo. cáo tài chính mà có kiểm toán độc lập. thì nó tăng tiếp mức độ tin tưởng lên. nhưng ngay cả khi kiểm toán độc lập mà. chúng ta chưa tin được thì cứ bằng một. vài biện pháp hỏi đúng như thầy vừa hỏi. quý vị là lộ bại liền rõ lộ ngay. à vì bản thân cái báo cáo tài chính này. nó chứa lượng cái tính minh bạch trong. đó mãi không thể nói rõ được. anh không thể nói rõ được. nhờ vả trong cái khoản mục công nợ cái. chỗ mà tôi nhắc anh trình phải để ý đến. này thì trong doanh nghiệp Nó có một cái. sai lầm phải khắc phục ngay. em có cái sai lầm đó là. thiết kế toán đã không tổ chức tốt việc. theo dõi công nào dẫn đến mọi khoản công. nợ kể cả công nợ sắp mất rồi nó vẫn đang. ghi vào nợ ngắn hạn đấy là điều cực kỳ. nguy hiểm. khi tôi giải thích sâu hơn rồi mặc nhiệm.

Vụ cho quý vị nhé Phải thu của khách. hàng nó được ghi vào quyển sổ được dán. cái nhãn có số 131. số 131 cố gắng nhé đẹp lắm nói không. phải một hai một cái sổ này để nó ghi. công nợ thì nó chỉ có mỗi chế độ kế toán. có mỗi sổ lại và xin lỗi chế độ kế toán. nó có mỗi con số này. Ừ cái gì Các em nó làm non tay này Hôm. nay anh Tuấn nợ 1 tỷ nó cũng ghi vào đây. Ừ ngày mai anh Tuấn xin khất lại một năm. sau mới trả nó vẫn để nguyên con số này. A và cưới ông nào nợ nó cũng vì hết vào. đây Kêu trả nợ nó ghi từ đây ra. ha ha. Ừ nó chỉ có thế à Thế là dù nợ ngắn nợ. dài nợ khó đòi nợ quá hạn nó cũng để. nguyên là cái chỗ này. Ừ thì tôi nhắc vậy anh chị là giám đốc. anh chỉ là kế toán là nên vậy kiểm lại. giúp tôi chúng ta phải chia ra chia ra. cái 13 một ví dụ 1 và 1 n nợ ngắn nhưng. phải nt nợ ngắn trong Hạ. 31 31 n n xin lỗi n Quy đi.

Chị nợ ngắn nhưng quá hạn. a tiếp tục cũng là 131 dài nhưng dài. trong hạn. A và giải quá hạn thậm chí là một 31x nợ. xấu. khi bốc là chế độ người ta bảo mày phải. mở quyển sổ theo dõi công nợ thì tùy. từng trường hợp đặc biệt ở công ty mình. phải chê nhỏ Sổ đỏ ra thành nhiều chương. rõ chưa có chương ghi nợ ngắn có chương. ghi nợ giải nhưng nọ nhắn là nó nhắn. trong hạn thì nó khác với độ ngắn dài. hạn Và khi đó nó phải có khả năng kiểm. soát để lúc lập lên báo cáo tài chính. cho chúng ta. ý thì cái khoản nào nó đưa vào khoản đó. và những cái khoản nợ thuộc về quá hạn. này nó phải đẩy ra các báo cáo quản trị. riêng. ở Quản trị riêng và phải theo dõi đến kỳ. Tưởng tuần chứ không phải chờ đến cuối. năm mới làm báo cáo tài chính em báo cáo. hàng báo cáo tài chính đã xong thời điểm. này là 31 tháng 3 nợ quá hạn của công ty.

Hiện nay là chiếm 90 phần trăm tổng nó. phát sinh. vì nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Ừ rồi thì đó là phần thứ nhất. A của bảng cân đối kế toán. A và phần thứ hai của nó là phần nguồn. vốn. có tổng vốn thì bằng vốn chủ sở hấu + nợ. ngắn phải trả ngắn và nợ phải trả dài. Nói tóm lại là tổng vốn thì bằng vốn chủ. cộng đồng phải trả nợ phải trả là trả. nhà cung cấp trả ngân hàng trả công nhân. viên bất kể anh phải trả ai đó đều gọi. là đậu phải trả. a cho đường quy mô vốn của doanh nghiệp. to đến đâu cũng được miễn là kết cấu này. nó Vậy thì vậy thì. Một Câu hỏi đặt ra là. khi chúng ta phải duy trì các tỷ lệ. nguồn vốn này tổng mức nào là hợp lý. Ừ thì thầy cho canh chị một cái tỷ lệ. thông thường trong sản xuất kinh doanh. thông thưởng. ý là tổng nợ của doanh nghiệp nằm khoảng. ở 67 phần trăm trở lại. khi tổng nợ nhé. A nằm ở khoảng 67 phần trăm trở lại là.

Tài chính vẫn đang lành mạnh. ở mức là em có một đồng. cho em vay mấy đồng vay ban đầu để có. bốn đỏ. Ừ nhưng phải hiểu. em nói thế này kéo là lại nhầm. em phải nói đủ là em có một đồng em đi. nợ 3 đầu. các doanh nghiệp Trung Quốc tỷ lệ này là. 15. các doanh nghiệp Mỹ tỷ lệ này. em làm một Có những lúc là 16. Ừ nó lợi nhiều hơn mình nhiều. vì thế cho nên là gì ạ. Ý mình là thế này nhưng vấn đề là cái. nền tảng về bảo vệ nợ của chúng ta à. em làm nó chưa tốt. A và thông lệ ở Việt Nam chúng ta nên. duy trì mức này là tối đa Nhưng cái nợ. này nó bao gồm vay ngân hàng. anh chưa bao gồm cả nợ nhà cung cấp. đã bao gồm cả nợ gì nợ khác. Ừ chứ không là lên bảo ngân hàng đấy. hiện nay là gì ạ vốn chủ sở hữu của anh. hiện nay là 30 tỷ. Em cho anh vay lên ba lần nữa được 90. thì chị mới đi cũng được được không ạ. cũng được thôi nhưng đó là vai trong mục.

Đích gì. I Mục đích và tài sản thế chấp đâu Có. mỗi phương án đâu. Ừ cũng được thôi và cái này phải là. thường thì sẽ gắn vai chung à. à Còn cái luân chuyển ngắn ở đây thường. chỉ là vai hẳn. thế nhưng chúng ta hình dung câu chuyện. này cho nó gió cho nên cũng là thầy nói. là 13 nhưng có thằng nó vay được nhiều. hơn mình làm mời vì nó đang nợ nhà cung. cấp ít nhưng mình nợ nhà cung cấp đi ra. rồi thì lấy đâu mà vay thêm nữa. ở đó thì kích chúng ta nhìn cái tỷ lệ. này trong tổng vốn này rất quan trọng. hơn là nhìn tổng giá trị vốn rõ chưa tức. là nếu bảo tổng vốn của mày bao nhiêu. 100 tỷ Thì hoài luôn vốn chủ bao nhiêu. và nếu có những công ty nó làm ăn biết. bác trong nhiều năm thì nó sẽ xảy ra. tình trạng là vốn chủ sở hữu nó bị ăn. trên bảng cân đối kế toán vốn chủ sở hữu. nó bị âm thì đó là cái thằng người ta.

Gọi là kinh doanh cụ để cả vốn nhé ạ. Ý tôi là kết Lợi nhuậ tâm nó gặm mà muốn. góp ý. Ừ thì gọi là vốn chủ sở hữu là xin nói. nói. cô vốn chủ hiểu Nó bị âm. Ừ thì tổng vốn nó hình thành nên tổng. tài sản như tôi đã nói lúc nào. đề tài sản có doanh nghiệp bao gồm Tài. sản tiền và tài sản ngoài tiền là cách. trạng thái biểu hiện ra của tổng vốn mà. thôi. vì thế đây kết cấu của tổng vốn đã bằng. góp vốn góp có thể bằng tiền bằng tài. sản lợi nhuận tích lấy hoặc vốn khác các. quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tôi là lợi. nhuận nó chứ Quý rồi vay ngân hàng Vay. cá nhân nợ nhà cung cấp và các khoản nợ. khác thì đáy đây là tổng vốn của doanh. nghiệp. ý cho nên từ cái kết cấu của tổng vốn. này nó mới giải thích rằng có những. doanh nghiệp khi mới hình thành cái vốn. góp này của nó rất ít à. thế nhưng nó kinh doanh giỏi Tức là nó.

Vận hành cái vốn vay này rồi à. anh kể cả nó không vay ngân hàng đồng. nào nếu con nợ nhà cung cấp nó thu tiền. trước có khách hàng thì đó cũng làm thì. đi nợ Long vận hành cái đó giỏi thì cuối. cùng gì nó tạo ra lợi nhuận thì vốn chủ. của nó vẫn tặng nó chứ còn ngược lại có. những thằng vốn góp vào ban đầu rất lớn. nhưng làm ăn một thời gian thì muốn chủ. lại bị âm. ở đó cho nên là gì nguồn vốn không phải. là yếu tố tiên quyết để quyết định sự. thành bại của doanh nghiệp Thời kì đầu. II. Ừ cái tư duy đó chỉ khi nào anh hiểu tài. chính anh mới hiểu được không Chứ còn. nếu không thì bây giờ ở ngoài kia các. cháu nó chuẩn bị đi làm nó chuẩn bị khởi. nghiệp với các bạn Ui dời ơi ý tưởng của. em hay tuyệt vời nhưng mà bây giờ kẹt mà. nói em không có nguồn vốn để triển khai. Ừ tôi phải nói thật. em là cứ để cho nó thiếu vốn như thế có.

Khi nó sống được vài năm. Ừ chúc mừng cho nó xong nó tiếp liền. từ mấy năm trước chúng ta từng chứng. kiến những câu chuyện. ở một số cái dự án khởi nghiệp bao gồm. gì cả sẽ khởi nghiệp sát nách và khởi. nghiệp sme nó chết như ngả rạ sau khi. được bơm tiền. Ừ anh chỉ có thấy không. ở đó bởi vì là thằng đầu tư thì không. Tham như mõ. khi đổ tiền vào thì kiểm soát đủ thứ mà. ép KVA 2 loại kèn và phiên bản chất. thằng đó nó chỉ cần tìm giống là nhuận. và an toàn vốn nữa thôi. ý cho nên là không phải cứ thấy quý là. bắt đồ gì hừng hực khí thế nhào vô đó. anh kể cả chúng ta ngồi đây sau này. chúng ta không muốn tìm quỹ đầu tư cho. mình tìm đối tác đầu tư. Ừ thì phải tìm cái đối tác phải tin với. cái quấy nó có cái tâm kinh doanh Giống. như mình. khi nào nó muốn phát triển các ngành. hàng đó lên một giá trị lớn hơn và nó.

Phải cho mình cái quyền điều hành nhất. định cái quyền quyết trong đó để giữ. được Cái lõi của ta chứ. Ừ chứ không phải là nhận tiền của nó bơm. thì bơm nhỏ giọt cây B2 thì áp dụng cao. thôi rồi là gì à Có nghiệp Nhận tiền. xong rồi đánh mất toàn bộ bản sắc của. mình luôn. thế nhưng sự chủ chốt người ta đưa vào. vì nó bảo tiền của tao đưa vào trong anh. ta phải đương sự bạn không gió mài Đầu. Tư đưa tiền đây mày nằm ở khâu kiểm soát. hoặc tham gia 1 tỷ lệ nào đó thôi còn. lại biến để anh làm. à à. cho con Nếu mày không mà như thế là. không đồng ý đi chỗ khác. ở đó Bởi vì có khi không nhận đầu tư thì. không chết đâu nhé giận tôi xong chết. ý cho nên đừng bao giờ chỉ nhăm nhăm mà. mỗi cái chuyện đấy nguồn vốn. em kinh doanh Bất Thành ở mô hình. Ừ nó phang ở cách khả năng gọi là gì ứng. biến mà là kế hoạch Bởi vì trong cái.

Điều hành bất kỳ một tổ chức nào quyền. địa phương nào một quốc gia nào người ta. có hai trường phái phát triển một trường. phái gọi là kế hoạch hoàn hảo một trường. phái gọi là gì. anh ấy biển. lý thuyết phần lớn chúng ta nằm ở cái. khâu gì ứng biến nhà thời kỳ vừa qua. chúng ta nằm ở chỗ ứng biến nhưng ứng. biến thì khó lớn. Ừ vậy thì bây giờ chúng ta phải vừa ứng. biến vừa chuyển sang Kế Hoạch Hoàn Hảo. ý cho nên kiến thức tài chính là cần. thiết và đứng trước một vận hội kinh. doanh một cơ hội kinh doanh một cái dự. án đầu tư một sự đừng bao giờ để câu. chuyện của vốn và tiền nhất choáng hết. toàn bộ tâm trí của ta vì lúc đó các vị. bắt đầu có nguy cơ bị lửa. A và bắt đầu có nguy cơ bước vào sai lầm. tôi nhắc lại lúc nào đó Khi nào giám đốc. thấy cái đầu của mình đó Lúc nào cũng. chỉ xoay vần câu chuyện tiền tiền tiền.

Vay vay vay. Ừ thì ông ơi làm ơn vứt mẹ nó công ty. đấy Tắt điện thoại đi chơi ban ngày giúp. tôi. em nhé để nó thoát khỏi cái mày suy nghĩ. đó đây. Ừ rồi sau này vẫn cần tiền vẫn phải vay. thôi nhưng nhìn nhận lại mọi chuyện Nếu. không thì sẽ sai lầm đấy vẫn xanh dễ vào. vai những khoản lãi suất cắt cổ để về. làm cho măng được cái mục đích này. anh sẵn sàng làm những việc trái với giá. trị cốt lõi của công. Ừ để đạt được cái mục đích này đó là con. đường mất cân đối và mất bản sắc kinh. doanh nhanh nhất có thể đấy. à à. có một bản trình bày đầy đủ. ở phần nửa bên này chúng ta vừa mới nói. rồi bây giờ phần còn lại của bảng cân. đối kế toán. khi chúng ta nhìn giúp tôi có mấy chuyện. sau này. A1. số nợ phải trả chúng ta nhìn ngay. số nợ phải trả chúng ta chỉ cần quan tâm. chủ yếu đến cái nợ phải trả ngắn hạn. giúp tôi ở đây người ta liệt kê chúng ta.

123456789. mắt kính khoảng. đã thuộc về nợ ngắn. ở một khoảng thuộc về nợ giải tại sao. Chỉ cần quan tâm đến nợ phải trả ngắn mà. ít quan tâm đến nợ phải trả giả. ở tại sao ạ. Em quê ở góc độ sử dụng tài chính trong. kinh doanh. số nợ dài nó giống như muốn chủ. chị nợ càng dài thì tính chất của vốn. chủ càng hiện thấu Bây giờ ông cứ thử đi. một dự án kinh doanh ông vay được tiền. 55 chưa phải trả lãi hoặc 5 năm như một. năm đầu là ăn hàng Bốn năm sau bắt đầu. trả lại ông cái coi vốn đó là của ông đi. Ừ Thì đấy là tư tưởng Dũng vốn cứ quay. được giải là sướng lắm ông ạ. Ừ thì quan tâm cho tôi cái chỗ này phải. trả người bán ngắn hạn và người mua trả. tiền trước ngã nào đó là chỉ tiêu thứ. nhất phải quan tâm chỉ tiêu thiếu nhi. này chỉ tiêu thứ Nhi là vốn chủ sở hữu. và lợi nhuận chưa phân phối. vì vậy ở phần 4 vốn quan tâm cho tôi 3.

Chỉ tiêu nợ phải trả và vốn chủ. số nợ phải trả. cô vốn chủ. A và gì lợi nhuận. a boss. a mắt trình bày nhiều kệ nó. Ừ biết rồi đó Đây Rồi để em thích để. chốt nữa chúng ta học xong chỗ này này. thì phải gom bảy tám cái chỉ tiêu mà. thầy bảo đấy thành một cái báo cáo tóm. tắt báo kế toán là cứ cuối tháng báo cho. anh cho báo cáo tóm tắt bảy video hết đó. Không cần phải lập một cái báo cáo dài. thế này chứ không thì tôi nói là các ông. giám đốc Tôi biết rằng công nhiều khi. khổ lắm lại hỏi em ơi cho anh xem tình. hình tài chính như thế nào Mẹ nói lui. đấy Anh đọc đi tao đang đứng cho thuê. mình làm gì nha Cho nên đừng bao giờ. chúng ta tự tin với cái việc chúng ta. không đọc được báo cáo tài chính không. đọc được là rất bình thường. thế nhưng không đọc chi tiết mà vẫn hiểu. được mới là chuyện khác thường em muốn. hiểu được hiểu như tôi 7 chỉ tiêu nó.

Không cần nhiều nhé quên đi nhưng khi. hiểu được 7 chỉ tiêu đó. anh đọc trong 34 kỷ tự nó hiểu các chỉ. tiêu khác à. ừ ừ. ở và chỗ này tôi có một cái khuyến cáo. nho nhỏ nó thuộc về thủ thuật. thì có mà cái thủ thuật ở phần nguồn vốn. này. em lạc trong phần nguồn vốn đấy nó có. một cái khoản à. anh phải các khoản phải trả phải nộp. khác. ở các khoản phải trả phải nộp khác. à à. thì tại sao phải chú ý đến khoản mục này. mặc dù nó chẳng chỉ bao lâu. đó là vì nếu kế toán mà lập báo cáo theo. kiểu tào lao. thì nó sẽ không cân là số liệu tổng. nguồn vốn và tổng tài sản thì nó sẽ tái. bôi và khoản mục này. ý cho nên nếu nhìn thấy trên báo cáo tài. chính khoản mục này mà lên đến tiền tỷ. hỏi luôn em ơi đây là cái gì sổ chi tiết. Đâu sổ chi tiết đây thì chứng từ đâu vợ. chưa ạ. anh đi gặp cái báo cáo tài chính của đối. tác cũng thể hỏi luôn các khoản phải trả.

Phải nộp khác thu thể là khoản phải trả. phải nộp cho thằng nào cho đỡ à. anh cứ cái chỗ nào nó ghi chữ khác đấy. anh ạ thì cứ bắt nó giải thích thế nó củ. chuối. ở trên báo cáo tài chính cứ cái gì nó. ghi là khác. Đó là những thứ được dùng để gì người ta. gọi là cái bôi tôi là lập chán Ở trên. đây rồi nó không cân thì bốc số lượng. bừa nhất là đấy. ở thái nguyên lý của nó là mọi số liệu. trên bảng này nó phải được giải thích. trên bảng ghế thuyết minh báo cáo tài. chính cứ khoản gì Ghi khác hoặc không có. thuyết minh thì xoáy vào đấy chắc chắn. chết đó là gian dối Tài Chánh hiển thị. thời gian dối số liệu Thế còn gian dối. Tài Chính nó gian dối của chính sách mà. chưa sang rối ở chỗ này. Ừ thế đấy Cái nội dung này nó tương đối. dài một tí. Ừ thì tốt phải dành một cái thời lượng. tương đối thích đã. có thêm và học về bảng cân đối kế toán.

Khi mà đến giờ này chưa đó nào gục xuống. bàn là thành công rồi à. Ừ chúc bạn thông thường là nó ngủ nghe. từ 10 phút đầu cả. Ừ thì thấy là cái kiến thức đầu tiên. chúng ta hiểu cái kết cấu cô bảng kết. nối kế toán vậy thì. từ trước khi giải lao. khi chúng ta sẽ dành ra 10 phút nữa để. tổng kết lại. ca nhạc tổng kết lại các kiến thức này. mà cái này về nhà không cần học lại bài. tốt đảm bảo các bố thuộc luôn cái này. sau này không có hả mày Sao không có đêm. qua mới nghĩ ra đây không có à. ở đây là cái gì hình ảnh một cô gái đúng. không như đầu giờ thầy đã nói rồi tôi sẽ. hướng dẫn các vị Đọc báo cáo tài chính. như ngắm một cô gái đẹp ở. Cho tôi hỏi các anh nhìn thấy cô gái này. cái nhìn chỗ làm trước. ừ ừ. U40 phần trăm đàn ông nhìn chỗ này trước. em có sau đó nhìn đâu rồi không biết. nhưng tôi chỉ biết một số chắc chắn là.

Trên toàn thế giới này bốn mươi phần. trăm nghìn chỗ này chưa. à Thế bây giờ tôi sẽ dạy hướng dẫn cho. các vịnh. khi chúng ta cứ coi em này là báo cáo. tài chính này. lý thuyết pháp đầu tiên cầm báo cáo tài. chính các anh nhìn vòng 3 luôn ở pha. Âm nhạc là nhìn chỗ này. Cho xem tổng vốn với tổng tài sản bằng. nhiêu. Ừ Thế chỗ này là tổng vốn của nó đấy nhé. vốn liếng có tất cả có thế thôi cho nên. là người đời nó mới chửi là mày sống. bằng nghề gì vốn tự có. à à. ở đây nhìn cho tôi 1 2 3 4 5 khúc. nghe có phần tài sản nhìn theo trình tự. là nhìn theo trình tự đầu tiên là phần. lại. có tổng tài sản hoặc tổng 4.000 lươn. phát nha à. em chụp ảnh mẹ đừng đăng Facebook này. Này phiền à. có tổng tài sản của em mà to nhưng phải. sẽ em xem mà mặt em có tươi không. vì thế chúng ta mới nhìn lên xem cái. khuôn mặt và gì xem mua Em có xinh không.

Có đỏ không có tươi không Thì đó là tiền. và tương đương tiền. số tiền và tướng Liên đương tiền nó thể. hiện ra cái giao diện này nhé giám đốc. mà công ty thiếu tiền mà xem mặt nó như. là mặt mệt ngay mà. à à. khi Tết đến này nợ phải thu là nhìn vào. đúng cái chỗ này nước đến cổ nha. ý là tượng trưng cho nợ phải thu nhìn. thấy em nó mà cổ kiêu ba ngấn nhé Xong. lại da trắng là thì tuyệt vời đấy là quý. tướng cho nên là nếu mà ông ông giám đốc. nào mà biến được cái bảng cân đối kế. toán của mình như một cô gọi là cổ kiêu. ba ngấn thì tuyệt vời. Có thể chúng ta nhìn tiếp đến nợ phải. thu sau đó là đến hàng tuần khọt. ở chỗ này là tôn kho đấy tại vì cái chỗ. này Tại sao thầy để nó là tồn kho vì chỗ. này nó có tính chất của sự vô tư. khi các cô có biết tại sao Motor không. Tại vì là bọn bạn tôi nó bị vỡ thế này. này vô tư là thứ tròn tròn mà dùng đi.

Dùng lại nó vẫn còn vô tư. à à. đã bán 54 đấy. à à. à Thế bây giờ chúng ta mới bắt đầu phân. tích theo kiểu cho nó dễ nhớ này. em giả sử em này nó cao cấp mét rưỡi. thôi nhưng Cái vòng này của nó trăm hai. có đẹp không phải. Ở chu kỳ kinh doanh thì. bộ phim ngắn nhưng tồn kho thì lại quá. nhiều vân vân và vân vân Thế là nó gì nó. không cần bón hoàn toàn không cần đó Thế. bây giờ này tiếp tục này tổng tài sản. của em là rất lớn nhưng nó lại gì bụng. nó cũng lớn Theo tức là tập thể dục nó. sai động tác. ở cái chỗ to nó không to mà nó cứ con. nào to dần đều thì cái đấy gọi lại eo. bánh mỳ nhà cho nên là tiền thì nhiều. nhưng bỏ hết vào tài sản mà tài sản thì. dùng không hết công suất. sẽ dẫn đến việc nó ứ đọng thì cái này. gọi là tích mỡ ra chưa. ở đây chúng ta sẽ phân tích Thế chúng ta. sẽ nhìn thấy vậy thì Cái quan trọng nhất.

Của người điều hành tài chính là chúng. ta cố gắng tạo ra một cái hình mẫu đẹp. nhưng phù hợp với sức khỏe và chiều cao. của ta. các doanh nghiệp ta và doanh nghiệp nhỏ. thì cách cân đối nào là đẹp bởi vì tôi. gặp được rất nhiều các câu hỏi các bạn. viết thư về cho tôi gọi trực tiếp hỏi. cho tôi Thầy ơi công ty em thế này thì. tài sản để bao nhiêu là vừa mình nên tôi. trả lời là mày về hỏi thằng giám đốc của. mày ý chứ làm sao thầy biết được. anh Bởi vì nó phải căn cứ vào ngành nghề. Bây giờ tôi nói này chiến lược của anh. là không sản xuất chị ai đi. A và làm service. Ừ thế thì cố gì phải ném tiền vào tài. sản cố định có phải không. thế nhưng chiến lược của tôi là lấy sản. xuất làm vinh quang mà không có tài sản. cố định thì chắc chắn phải có giải pháp. nào cho Nếu không ao thuộc thì chẳng có. cớ gì ném tiền vào tài sản rõ chứ.

Ừ nếu chiến người của tôi là tích lũy. tài sản bằng việc mở cửa hàng sở hữu đất. mua hoặc thuê đất dài hạn thì Cứ hở ra. một cái kể cả đi phải lo thêm tiền tôi. cũng sẵn sàng vi đó là chiến lược của. tôi. ý cho nên là cái cân đối này nó bằng bao. nhiêu năm nằm ở cái chỗ thứ nhất này đặc. điểm loại hình kinh doanh của công ty. chiến lược của công ty. ạ bây giờ khổ lắm mình thì tư tưởng là. làm sao chuột. em có nguồn Âu thuộc làm cho mình cực. tốt rồi nhưng mà đi thăm thằng kia nhà. máy nó đẹp quá về cũng phải làm với nhau. mà. Ừ cái câu mà anh nói rằng một ngày nào. đó ba cũng phải có cái nhà máy như thế. này có nghĩa là ông đang cố gắng chuyển. cái chỗ này vào đây. anh được không. em chuyển 3 lại cố gắng chuyển cái này. Vâng thế là bệnh tật nó sinh ra ăn nhiều. quá mà Mày giận nó sinh ra. khi mà một khi nó vào đây nhiều quá là.

Bao nhiêu chất xám đấy nó bán lại F100. anh không thông minh nữa chết thì Đấy. tức là. thì nó phải nó phải tùy cơ ứng biến. em không có một doanh nghiệp nào nó. giống các nghiệp nào cả nó chỉ có những. cái giới hạn chung chứ không có công. thức chung. thế giới hạn chung giới hạn chung nó là. nếu như công nợ mà người ta vi phạm cả. thời hạn vi phạm cả hồ sơ bảo tui dìa. đối xử với chúng ta không ra gì thì cứ. coi như đó là công nợ sắp mất rồi. Ừ thì phải bằng mọi cách mà nhưng lại mà. đừng chơi với thằng đó nữa thì nó gọi là. giới hạn chung thôi. à hay là cái tỷ lệ vay kia đó là thế. giới hành Trung ương mỗi công ty Mỗi cây. mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh không công ty. nào giống công ty nào nhé. à hay là thí dụ. em có những công ty nó để hàng tồn kho. rất là lớn. Ý mình bảo tồn kho còn mày thế này là. không ổn chém 50 phần trăm tổng tài sản.

Thế nhưng nó bảo Anh ơi chu kỳ kinh. doanh của em chỉ có cả tuần. Ý tôi là một tuần là trong vòng một tuần. là em đặt vừa mua vừa đặt xong đó vừa ra. xong à. Ừ nhưng mà bây giờ quy trình của ông làm. 3 tháng được một vòng. Ừ thì rõ ràng Nếu ông cũng tồn kho như. nó là ông chết chứ gì. a baby của norin chuyển giới trong tuần. nó ra hết rồi của công 23 tháng mới quay. được một vòng Mà này chưa kể cái trường. hợp mà có hành quay đầu. bộ móng tròn lớn không chết. Vì thế tôi muốn nói là như thế cho nên. không có sự so sánh nào cả đấy cho nên. đừng cố bỏ tiền ra đi make up cho nó. giống với người ta. ơ nhá thẩm mỹ kiểu đấy là thẩm mỹ tài. chính kiểu chết chó chưa. ý của mình có Sao mày cứ dùng thế nhưng. chứ học phù hợp với Nhà mình đã chưa. Đừng bắt chước thằng nào cả. vì thế không có nói là như thế còn có. sao dùng Thế thì nó dựa vào kiến thức.

https://youtu.be/coAzZJvUErAQuản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính Phần 2: LÀM CHỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
À à. ở trong thực tế hoạt động của doanh. nghiệp có những thứ tưởng là lưu động mà. không động. cho ví dụ hàng tồn kho Nếu nó cứ luân. chuyển đều